Students' Opinions on High School and Private Preparation Course Teachers' Behaviors during Teaching-Learning Processes

  • Dilek İLHAN BEYAZTAŞ
  • Suzan Beyza Kaptı
  • Selahattin Gelbal
Keywords: Gagne's instructional design model, teaching-learning process, in class teacher behavior

Abstract

This study aims to determine the differences with the opinions of students between high school and private preparation course teachers' in-class behavior according to the Gagne's Instructional Design Model. To do so, "In-class Teacher Behavior Instrument" developed by the researchers was used. The sample of the study consisted of 457 students from 5 out of 293 private preparation courses in Çankaya, Ankara. The paired samples t test was applied in order to specify if there is any significant difference between students' opinions on school and high school teachers and sex, field, and school type. The analysis revealed significant differences that the average scores of private preparation course teachers was higher than those of high school teachers.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akyüz, Y. (2007). Türk eğitim tarihi: M.Ö.1000-M.S.2007. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Akyüz, Y. (2011). Türk eğitim tarihi: M.Ö.1000-M.S.2011. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Arends, R. I. (1998). Learning to teach. (Dördüncü Baskı). New York: McGraw-Hill.

Bloom, B.S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çeviren: D.A. Özçelik) Milli Eğitim Basımevi.Demirel, Ö. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Pegem A yayıncılık: Ankara.Dewey, J. (1997). Experience and education. The Kappa Delta Pi Lecture Series. New York: First Touchstone Edition.Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (2006). Strategies and models for teachers: Teaching content and thinking Skills. (Beşinci Baskı). Boston: Pearson Education.Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1998). Educational psychology. (Altıncı Baskı). Boston: Houghton Mifflin Company.

Gagne, R. M. (1977). The conditions of learning. (Üçüncü Baskı).New York: Holt, Rinehart and Winston. Gagne, R. M. (1985). The conditions of learning-and theory of instruction. (Dördüncü Baskı).New York: Holt,

Rinehart and Winston.Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design. (Dördüncü Baskı).

New York: Holt, Rinehart and Winston.Gagne, R. M., & Driscoll, M.P. (1988). Essentials of learning for instruction. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall. Gök, F. (2005). Üniversiteye girişte umut pazarı: özel dershaneler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 3(11),102-109. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2004). Models of teaching. (Yedinci Baskı). Boston: Pearson Education. Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel yayıncılık.

Kaya, Y. K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz: Politika-eğitim-kalkınma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi,

Sosyal ve İdari Bilimler Döner Sermaye İşletmesi.Keskinkılıç, K. (2007). Türk eğitim Sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.MEB (2011). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği. Eylül 2011 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27383_0.html adresinden ulaşılmıştır.Özçelik, D. A. (2009). Eğitim programları ve öğretim: Genel öğretim yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.ÖZ-DE-BİR ( 2005). Üç ülkede eğitim sistemi ve özel dershaneler: Japonya, Yunanistan, İngiltere. Ankara: Özel Dershaneler Birliği Yayınları.Özden, M. (2010). Kimya öğretiminde okul ve dershane eğitiminin karşılaştırılması: Malatya ili örneği.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar, 8(2), 397-416.Özmen, H. (2005). Ortaöğretim kurumlarının ve özel dershanelerin Kimya öğretimine yönelik karşılaştırması, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-38.Turan, İ., ve Alaz, A. (2007). Özel dershanelerde Coğrafya öğretiminin öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 279-292.Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem A. YayıncılıkSenemoğlu, N. (1987). Sınıf içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 11 (64) ,50-57.
How to Cite
İLHAN BEYAZTAŞ, D., Kaptı, S., & Gelbal, S. (2017). Students’ Opinions on High School and Private Preparation Course Teachers’ Behaviors during Teaching-Learning Processes. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(5), 1-12.