Examining the Opinions of Teachers Regarding the Use of Primary School Mathematics Textbooks in Terms of Some Variables

  • Aydın Bulut
  • Neşe Tertemiz
Keywords: Primary school mathematics textbooks, math guide, math textbook, math study book, elementary school teacher

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of teachers on elementary school Mathematics guide books, textbooks and workbooks. The research is based on a screening model. Data obtained at the end of the application were analyzed through the SPSS 15 software package. Frequency, percentage, mathematical average, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used in the data analysis. When the findings of the study are examined, it can be seen that in average, 75% of the teachers use mathematics guide books, textbooks and workbooks frequently and during each and every time period; use of mathematics guide books does neither differ according to level of education completed by teachers nor according to the graduated program and level of grades teachers teach. However, a significant difference can be observed according to their seniority in the profession and the socio-economic level of the schools in which the teachers work; use of mathematics textbooks does not differ according to the graduated program and level of grades teachers teach while a significant difference can be observed according to their seniority in the profession and the socio-economic level of the schools in which the teachers work.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alkan, C. (1995). Eğitim teknolojisi, Ankara: Atilla Kitabevi.

Altun, M., Yazgan, ve Y., Arslan, Ç. (2004), Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı,

Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 131-147.

Arseven, A. (2003). İlköğretim 7.Sınıf matematik ders kitaplarına ilişkin öğretmen öğrenci ve uzman görüşleri.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arslan, N, M. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf matematik dersinde kullanılan kitaplara ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113. Aydın, İ. (2010). Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitabı Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Zonguldak.

Bayrakçı, M. (2005). Ders kitapları konusu ve ilköğretimde ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesi. Milli Eğitim Dergisi, 165, 1-10.

Conklin, M. G. (2004). Found in translation: a comparision of American, German, and Japanese mathematic texts and excercises. Unpublished master's thesis, University of Maryland, America.

Crespo, S. M. & Nicol, C. C. (2008). Learning to teach with mathematics textbooks: how preservice teachers interpret and use curriculum materials. Educational Studies in Mathematics, 62, 331-355.

Çakır, A. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitaplarıyla ilgili öğretmen görüşleri.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Eskişehir.

Çakır, İ. (2009). İlköğretim 5. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çalık, T. (2001), Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Ankara: Nobel Yayın, Dağıtım.

Dayak, E. (1998). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Eğitim-Öğretime Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dole, S. and Shield, M. (2013). Assessing the potential of mathematics textbooks to promote deep learning. Educational Studies in Mathematics, 82, 183-199.

El-Saleh, İ. K. (2011). Teacher's concerns regarding the adaption of the new mathematics textbook. Unpublished doctor's thesis, Texas State University, America.

Güder, Y., ve Tutak T. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitabı hakkındaki görüş ve düşünceleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 16-28.

Gün, K, C. (2009). Ortaöğretim 9. Sınıf Matematik Ders Kitabına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Gürkan, T., ve Gökçe E. (1999). İlköğretim ilk okuma-yazma kitaplarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 54.

Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentiler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16,(1),163-176

Johnson, G. J. (2010). Proportionality in middle-school mathematics textbooks. Unpublished doctor's thesis, University of South florida, Tampa, America.

Kajander, A., & Lovric, M. (2009). Mathematics textbooks and their potential role in supporting misconceptions. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40(2), 173- 181.

Karakelleoğlu, S. (2007). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitaplarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kaya, A. (2008). MEB tarafından hazırlatılan ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Kılıç, A., ve Seven, S. (2011). Konu alanı ders kitabın incelemesi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kurtulmuş, Y. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Mcnaught, M. D. (2009). Implementation of integrated mathematics textbooks in secondary school classroms.

Unpublished doctor's thesis, University of Missouri, Colombia. Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.

Radcliffe, R., Caverly, D., Hand, J., & Franke, D. (2008). Improving reading in a middle school science classroom. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(5), 398-408.

Ross, D. J. (2011). Function in contemporary secondary mathematics textbook series in the United States, Unpublished doctor's thesis, University of Missouri, Colombia.

Seis, A. (2011). 6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının PISA 2003 Belirsizlik Ölçeğine Göre İncelenmesi.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu.

Semerci ve Semerci (2004); "İlköğretim (1-5) Matematik ders kitaplarının genel bir değerlendirilmesi,"

Milli Eğitim Dergisi, 162, 181-187.

Şahin, S., ve Turanlı, N. (2005). Liselerde okutulan Lise I. sınıf matematik kitaplarının değerlendirilmesi.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 327-341.

Takami, L. J. (2009). A Content Analysis of Reading Strategies in Teacher Editions of Mathematics Textbooks.

Unpublished doctor's thesis, Washington State University, America.

Tertemiz, N., Ercan, L., ve Kayabaşı, Y. (2001). Ders Kitabı ve Eğitimdeki Önemi, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Sosyal Bilgiler 4-8, Vatandaşlık ve insan Hakları Eğitimi 4-8, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4-8), Ankara: Nobel Yayınevi.

Uluışık, M. (2008). İlköğretim matematik ders kitaplarının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon.

Yüksel, E. (2010). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
How to Cite
Bulut, A., & Tertemiz, N. (2013). Examining the Opinions of Teachers Regarding the Use of Primary School Mathematics Textbooks in Terms of Some Variables. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 3(5), 69-86.