Problems and Practices Experienced by Preschool Education Teachers in Inclusive Education

Keywords: inclusive education, Preschool Period, Inclusive Preschool Education

Abstract

This research was conducted in order to determine the problems that preschool teachers experience in the inclusive education process and to determine the educational practices of teachers for students who benefit from inclusive education. The study was designed in a qualitative design and purposeful sampling method was used. In the study, semi-structured interviews were conducted with 20 preschool teachers working with disadvantaged children in different provinces of Turkey. In forming the questions in the semi-structured interview form, the relevant literature was scanned and the opinions of field experts were consulted. The research data were analyzed by content analysis technique. As a result of the study, it was determined that pre-school teachers do not feel professionally competent in inclusive education and do not receive enough practical training in undergraduate education. It has been observed that teachers have some problems with children, families, administrators and legislation in the learning and teaching process regarding inclusive education. In addition, it has been observed that teachers make various practices for children, families and the educational environment in order to create an inclusive education environment. It is thought that teachers should be supported in terms of knowledge and practice in inclusive education through in-service trainings, and prospective teachers should be offered opportunities to work with children from different disadvantaged groups during undergraduate education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abercrombie, D. D. (2009). The effects of institutional variables, teacher background variables, teacher preparedness, and teachers’ performance drivers on teachers’ attitudes toward students with learning disabilities in the inclusive classroom. (Unpublished doctoral thesis). University of South Alabama, Tuscaloosa, USA.

Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.

Akbulut, F. Yılmaz, N. Karakoç, A., Erciyas İ., & Akşin-Yavuz, E. (2021) Öğretmen adayları kapsayıcı eğitim hakkında ne düşünüyor? Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 6(1), 33-52.

Akkaya, S., & Güçlü, M. (2018). Okul öncesi eğitim dönemi kaynaştırma eğitimi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik çalışmaların incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 628-634. https://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2954

Aktekin, S. (2017). Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı. Ankara: MEB.

Ali, M. M., Mustapha, R., & Jelas, Z. M. (2006). An empirical study on teachers' perceptions towards inclusive education in Malaysia. International Journal of Special Education, 21(3), 36-44.

Altun, T., & Gülben, A. (2009). Okul öncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 253-272.

An, Z. G., Hu, X., & Horn, E. (2018). Chinese inclusive education: The past, present, and future. Intervention in school and clinic, 54(2), 11-122. https://dx.doi.org/10.1177/1053451218765244

Atasoy-Çiçek, Ş. (2017). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Türkçe bilmeyen 3-6 yaş çocuklarının karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. (Unpublished master’s thesis). Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Avcı, F. (2019). Teachers’ opinions on the problems faced by the refugee students in preschool education institutions. Language Teaching and Educational Research (LATER), 2(1), 57-80. https://dx.doi.org/10.35207/later.537817

Avrupa Sosyal Şartı. (2007, April 9). Resmi Gazete (Sayı: 26488). Retrieved from https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/07/29/GozdenGecirilmisAvrupaSosyalSarti.pdf

European Social Charter [Avrupa Sosyal Şartı]. (2007). Resmi Gazete (Sayı: 26488). Retrieved from https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/07/29/GozdenGecirilmisAvrupaSosyalSarti.pdf

Aydın, S., & Kurtulmuş, Z. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin göçmen çocukların eğitim sorunları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22 (3), 231-250.

Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2(1), 44-56.

Başturan, C., & Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin mesleki sorun tanımları: Okul öncesi öğretmenleri bağlamında değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://dx.doi.org/10.33308/26674874.2020341163

Booth, T., & Dyssegaard, B. (2008). Quality is not enough the contribution of inclusive values to the development of education for all. Retrieved from https://www.eenet.org.uk/resources/docs/QualityIsNotEnough.pdf

Bouillet, D. (2013). Some aspects of collaboration in inclusive education–teachers’ experiences. Center for Educational Policy Studies Journal, 3(2), 93-117. https://dx.doi.org/10.26529/cepsj.241

Burcu, E. (2017). Türkiye’de engelli bireylerin dezavantajlı konumlarına engellilik sosyolojisinin eleştirel tavrıyla bakmak. Toplum ve Demokrasi, 11(24), 107-125.

Cengiz-Şayan, E. (2020). Kapsayıcı eğitime ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri. (Non-thesis master's project). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

Çelik, R. (2017). Adalet, kapsayıcılık ve eğitimde hakkaniyetli fırsat eşitliği. Fe Dergi, 9(2), 17-29. https://dx.doi.org/10.1501/Fe0001_0000000185

Demirel-Kaya, E. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim politika ve uygulamaları (2002-2018). (Unpublished master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Department of Education and Training [DET]. (2004). Pathways to the future: a report of the review of educational services for students with disabilities in government schools. Western Avustralia: Department of Education and Training.

Dicle, A. N. (2020). Anokuluna giden mülteci öğrenciler ile ilgili okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri (Samsun ili örneği). Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(54), 1571-1583. https://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1901

Dikici-Sığırtmaç, A. Hoş, G., & Abbak, B. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlara yönelik kullandıkları çözüm yolları ve önerileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(4), 205-223.

Dilekçi, Ü. (2019). Okul yöneticilerinin “kapsayıcı eğitim” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor analizi çalışması. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ODTÜ. May 2-4, 2019.

Doğu, M. (2017). Okul öncesi eğitimde sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. (Non-thesis master's project). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

Durmuşoğlu, M. C. (2013). Parents opinions on parent ınvolvement studies in preschool education ınstitutions. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illioni-USA. May 15-18, 2013.

Eğitim Reformu Girişimi. (2014). Türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz [Equality and academic achievement research report and analysis in the Turkish education system]. İstanbul, Turkey: Eğitim Reformu Girişimi. Retrieved from http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_T%C3%BCrkiye-E%C4%9Fitim-Sisteminde-E%C5%9Fitlik-ve-Akademik-Ba%C5%9Far-Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Raporu-ve-Analiz.pdf

Eğitim Reformu Girişimi. (2016a). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi [Inclusive education situation analysis in secondary education in Turkey]. İstanbul, Turkey: Eğitim Reformu Girişimi. Retrieved from http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_DurumAnalizi.pdf

Eğitim Reformu Girişimi. (2016b). Kapsayıcı eğitim: Okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları [Inclusive education: School practices, teacher needs]. İstanbul, Turkey: Eğitim Reformu Girişimi. Retrieved from http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_OgretmenIhtiyaclari.pdf

Erbaş, Z., & Çoruk, A. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında karşılaştığı sorunlar. Ahi Bilge Eğitim Dergisi (ABED), 2(1), 1-15.

Erol-Sahillioğlu, D. (2020). Preschool teachers’ views of the “inclusive education” concept: a metaphor analysis. Journal of Inclusive Education in Research and Practice, 1(1), 24-41.

Ertürk, H., Özen-Altınkaynak, Ş., Veziroğlu, M., & Erkan, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerin üniversite deneyimlerinin mesleki yaşantılarına etkisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 897-908.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2019). Country information for Netherland - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/netherland/legislation-and-policy

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020a). Country information for Cyprus - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/cyprus/legislation-and-policy

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020b). Country information for Finland - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/finland/legislation-and-policy

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020c). Country information for Portugal - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/portugal/legislation-and-policy

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020d). Country information for France - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/france/legislation-and-policy

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2021). Country information for Italy - Legislation and policy. Retrieved from https://www.european-agency.org/country-information/italy/legislation-and-policy

European Social Charter [Avrupa Sosyal Şartı]. (2007). Resmi Gazete (Sayı: 26488). Retrieved from https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/07/29/GozdenGecirilmisAvrupaSosyalSarti.pdf

Flem, A., Moen, T., & Gudmundsdottir, S. (2004). Towards inclusive schools: A study of inclusive education in practice. European Journal of Special Needs Education, 19(1), 85-98. https://dx.doi.org/10.1080/10885625032000167160

Florian, L., Young, K., & Rouse, M. (2010). Preparing teachers for inclusive and diverse educational environments: Studying curricular reform in an initial teacher education course. International Journal of Inclusive Education, 14(7), 709-722. https://dx.doi.org/10.1080/13603111003778536

Gök, G., & Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.

Güven, G., Efe-Azkeskin, K., & Yılmaz, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan Suriyeli mülteci çocukların eğitiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi. Oct 22-24, 2018.

Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217. https://dx.doi.org/10.1080/15017419.2016.1224778

Hay, J., Smitt, J., & Paulsen, M. (2001). Teacher preparedness for inclusive education. South African Journal of Education, 21(4), 213-218.

Huberman, A. M., & Miles, M, B. (2002). The qualitative researcher's companion. Thousand Oaks: Sage Publications.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961, January 5). Resmî Gazete (Sayı:10705). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf

Primary Education and Education Law [İlköğretim ve Eğitim Kanunu]. (1961). Resmî Gazete (Sayı:10705). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf

Kahriman-Pamuk, D., & Bal, M. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimde çocukların dil gelişim sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 737-754.

Kırılmaz, M. C. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sığınmacılara yönelik kapsayıcı eğitimi gerçekleştirme durumunun incelenmesi. (Unpublished master’s thesis). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye.

Law on the Disabled [Engelliler Hakkında Kanun]. (2005). Resmi Gazete (Sayı: 25868). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf

Mariga, L., & McConkey, R. (2014). Inclusive education in low-ıncome countries: A resource book for teacher educators, parent trainers and community development. Oxford: African Books Collective.

Mercan-Uzun, E., & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2013). Türkiye’de özel eğitimin güçlendirilmesi projesi engelsiz okul modeli yol standartlar ve performans göstergeleri yol haritası [Strengthening special education in Turkey project barrier-free school model road standards and performance indicators roadmap]. Ankara, Turkey: Milli EğitimBakanlığı. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/04115200_engelsizokulmodeliyolharitas.pdf

Milli Eğitim Temel Kanunu. (1973, June 24). Resmi Gazete (Sayı:14574). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

Turkish National Education Basic Law [Milli Eğitim Temel Kanunu]. (1973). Resmi Gazete (Sayı:14574). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

Navarro, S., Zervas, P., Gesa, R., & Sampson, D. (2016). Developing teachers' competences for designing inclusive learning experiences. Educational Technology and Society, 19(1), 17-27.

Özaydın, L. & Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı”na ilişkin görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 189-226. https://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.6

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (1997, June 24). Resmi Gazete (Sayı: 23011). Retrieved from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf

Decree on Special Education [Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname]. (1997). Resmi Gazete (Sayı: 23011). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.573.pdf

Primary Education and Education Law [İlköğretim ve Eğitim Kanunu]. (1961). Resmî Gazete (Sayı:10705). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf

Stubbs, S. (2008). Inclusive education: Where there are few resources. Oslo: The Atlas Alliance.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Karasu, F. İ., Demir, T., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128. https://dx.doi.org/10.20489/intjecse.107929

Tamayo, M., Rebolledo, J., & Besoaín-Saldaña, A. (2017). Monitoring inclusive education in Chile: Differences between urban and rural areas. International Journal of Educational Development, 53(2017), 110-116. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.01.002

Tekin-Ersan, D., & Ata, S. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programına ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (USOS 2016 Özel Sayısı), 162-177. https://dx.doi.org/10.24315/trkefd.366706

Tiwari, A., Das, A., & Sharma, M. (2015). Inclusive education a “rhetoric” or “reality”? Teachers' perspectives and beliefs. Teaching and Teacher Education, 52, 128-136. https://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.002

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. (1982, Nov, 9). Resmî Gazete (Sayı: 17863, Mükerrer). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

Turkish Constitution [Türkiye Cumhuriyeti Anayasası]. (1982). Resmî Gazete (Sayı: 17863). Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

United Nations. (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Retrieved from https://www.ombudsman.gov.tr/document/mevzuat/688B1--Insan-Haklari-Evrensel-Beyannamesi.pdf

United Nations. (1995). Çocuk Hakları Sözleşmesi. Retrieved from https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme

United Nations. (2009). Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme. Retrieved from https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all. Paris: UNESCO.

United Nations International Children’s Emeregency Fund [UNICEF] ve United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2007). Herkes için eğitime insan haklarını temel alan bir yaklaşım. Ankara: Birleşmiş Milletler Yayını.

Ünal, R., & Aladağ, S. (2020). Kapsayıcı eğitim uygulamaları bağlamında sorunlar ve çözüm önerilerinin incelenmesi. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 2(1), 23-42.

Valeo, A. (2008). Inclusive education support systems: Teacher and administrator views. International Journal of Special Education, 23(2), 8-16.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
How to Cite
Vural, D., Pişkin, N., & Durmuşoğlu, M. (2021). Problems and Practices Experienced by Preschool Education Teachers in Inclusive Education. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 11(2), 287-308. https://doi.org/https://doi.org/10.31704/ijocis.2021.014